Wat zijn de betrokken partijen van plan?
Op 22 maart werd Brussel getroffen door verschrikkelijke terroristische aanslagen, die tot op de dag van vandaag impact hebben op de stad. Twee dagen later op 24 maart overleed Johan Cruijff, een wereldvoetballer met een sociaal hart die veel betekend heeft op het vlak van het sportief bij elkaar brengen van mensen van verschillende achtergrond.

Op basis van deze gebeurtenissen heeft Oranje in Brussel (OiB) het initiatief genomen om een bijdrage te leveren aan vrede, verbroedering en verdraagzaamheid in Brussel. We hebben meegekregen van Johan Cruijff en andere internationale sporthelden dat sport verbindt en verbroedert. Sport is een manier om elkaar te leren kennen en samen te spelen volgens afgesproken spelregels.

De gesprekken met de gemeente Molenbeek verliepen zeer positief en inmiddels zijn ook de Koninklijke Belgische – en Nederlandse voetbalbond, de Johan Cruyff Foundation, het Cedar Network en BrusselsPlay4Peace aangesloten partij bij het initiatief. En meer volgen.

Concreet?

  1. Er is met de gemeente Molenbeek afgesproken dat er een voetbalwedstrijd op 11 juni 2016 gaat komen tussen het Nederlands elftal in Brussel (OiB) en een Belgisch team uit Molenbeek
  1. Verder is besproken dat de voetbalwedstrijd ook het startschot kan zijn van een gezamenlijk geformuleerde ‘uitdaging’ voor het komende jaar. Hierover zal besluitvorming plaatsvinden binnen Brussel (gemeente Molenbeek). De uitdaging is om gezamenlijk een Cruyff Court te realiseren in Brussel en daarbij 15-20 jongeren uit Molenbeek te trainen in coaching

Waarom een voetbalwedstrijd en een gezamenlijke “challenge”?
Sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder is een uitstekend middel om communicatie – en cultuurverschillen te doorbreken. In het voetbal staat wederzijds respect centraal en het is een manier om te laten zien dat mensen trots kunnen zijn op hun afkomst en cultuur zonder daarbij zich af te zonderen van de rest van de samenleving waarin zij leven.

Via de gezamenlijk geformuleerde uitdaging (“challenge”) verbinden we Nederlandse – en Belgische organisaties alsmede alle Brusselaars voor een jaar aan hetzelfde doel. Binnen dit jaar zullen er jongeren opgeleid worden in coaching (JFK regels en life skills KBVB / KNVB Worldcoaches) en kunnen zij deze vaardigheden in praktijk brengen als ambassadeurs in de wijk.

Wat willen we hiermee bereiken?
Een positieve ontwikkeling op gang brengen in Brussel en daarbij een bijdrage leveren aan integratie en een gebaar maken tegen terrorisme, mensen van verschillende achtergrond samenbrengen en binden aan een gezamenlijke uitdaging. De voetbalwedstrijd vormt het startschot om de overeengekomen uitdaging (“challenge”) samen te gaan realiseren. Hiermee dragen wij allen bij aan meer dialoog (praten met elkaar in plaats van over elkaar) en meer saamhorigheid in de stad.

De uitdaging (“challenge”)
De volgende initiatieven (realisatie binnen een jaar) vormen de uitdaging (“challenge”). Het is daarbij nadrukkelijk de doelstelling om de bevolking van Brussel en in het bijzonder de burgers van de gemeente Molenbeek daarbij te betrekken. De Johan Cruyff Foundation, KNVB Worldcoaches, KBVB, OiB, BrusselsPlay4Peace, Het Cedar Network, et cetera, bieden Brussel en in het bijzonder de gemeente Molenbeek aan mee te werken aan de volgende uitdaging:

  • Neerzetten van de eerste Cruyff Court in Brussel (binnen een jaar, liefst in gemeente Molenbeek)
  • Trainen van jongeren uit de gemeente Molenbeek in coaching (volgens de principes van de Johan Cruyff Foundation en een gezamenlijk programma van de KBVB/KNVB Worldcoaches (life skills). De coaches worden getraind door JCF/ KNVB Worldcoaches /KBVB/ (Brussel, Amsterdam). De coaches zijn de ambassadeurs voor Molenbeek. Zij leven voor hoe er samengewerkt en gespeeld kan worden onder meer op de Cruyff Court(s).
  • De voetbalwedstrijd in de gemeente Molenbeek zal het startschot zijn van de crowdfunding campagne. Ook de UEFA/ FIFA worden hierbij betrokken evenals BE/NL organisaties en ondernemingen. Het is tevens de wens dat ook de bevolking van Brussel participeert. De kosten voor het realiseren van een Cruyff Court liggen rond de 100.000 euro. Dit geld kan via fondswerving, bevolking, partners, activiteiten bij elkaar worden gebracht.

http://www.cruyff-foundation.org/cruyff-courts/
http://www.worldcoaches.nl/en/main/what-we-do/

  • Aanvullend idee voor het Brusselse Gewest en de stad Brussel. Het ontwikkelen van een WK Voetbal in Brussel (in 2017, wellicht onder de vlag van BrusselsPlay4Peace)) bijvoorbeeld gelijkaardig aan het WK Amsterdam, om zo via sport en competitie de verschillende “bubbles” in Brussel met elkaar te verbinden en verbroederen (voorbeeld http://www.wknederland.nu/toernooi/) . De winnaar van de competitie ontvangt een replica van het Atomium (symbool van Brussel, Bubbels verbonden door paden van sport en communicatie).