November 8, 2016 admin

JONGE MOLENBEKENAREN IN DE WERELD VAN CRUYFF

In het kader van het project “PlayandPeace”, dat van start ging ten gevolge van de aanslagen in België van 22 maart jongstleden, gaat een groep jonge Molenbekenaren op woensdag 9 november naar Amsterdam.

De stad Brussel werd op 22 maart getroffen door afschuwelijke terroristische aanslagen. PlayandPeace, de Cruyff Foundation samen met de gemeente Molenbeek hebben vervolgens een uitdaging geformuleerd. PlayandPeace wil bijdragen aan meer binding tussen mensen in Brussel en de sociale cohesie binnen de stad te versterken.

Dankzij deze educatieve dag, ondersteund door de Wethouders Sarah Turine (Jeugd en Sociale Samenhang) en Ahmed El Khannouss (Sport) van Molenbeek, kan een twintigtal jongeren, tussen 12 en 16 jaar, Nederlandse organisaties met een sociale en educatieve focus bezoeken en een dialoog aangaan met deze organisaties.

Naast het bezoek aan de Cruyff Courts van de Cruyff Foundation, gaan deze jongeren, omkaderd door opvoeders van de CBSU (Cel Bestrijding tegen de Sociale Uitsluiting) en begeleid door Ahmed El Khannouss, om 20u45 in de Amsterdam Arena kijken naar de vriendschappelijke wedstrijd tussen Nederland en België.

Het initiatief PlayandPeace, onder bescherming van Mbo Mpenza (x-international Rode Duivels), wordt eveneens ondersteund door het College van Burgemeester en Wethouders van Sint-Jans-Molenbeek. PlayandPeace en de Cruyff Foundation hebben de bedoeling om een sportinfrastructuur te bouwen in Molenbeek waarvan het gebruik geleid wordt door de 14 regels van Johan Cruyff: de Cruyff Court Mbo Mpenza.

FRANCAIS

Des jeunes Molenbeekois sur les terres de Cruyff Séjour éducatif à Amsterdam ce 9 novembre Dans le cadre du projet « PlayandPeace », qui a démarré suite aux attentats qui ont frappé Bruxelles le 22 mars dernier, de jeunes Molenbeekois se rendront à Amsterdam ce mercredi 9 novembre.

Cette journée éducative, soutenue par Sarah Turine, Echevine de la Jeunesse et de la Cohésion sociale, ainsi que par Ahmed El Khannouss, Echevin des Sports, permettra à une vingtaine de jeunes, âgés de 12 à 16 ans, de visiter des organisations hollandaises à vocation socio-éducative et d’engager un dialogue avec ces dernières.

Outre la visite des installations de la Fondation Johan Cruyff situées au sein du Stade Olympique, ces jeunes, encadrés par les éducateurs de la CLES (Cellule de Lutte contre l’Exclusion sociale) et accompagnés d’Ahmed El Khannouss, assisteront au match amical qui opposera les Pays-Bas aux Diables Rouges, à 20h45, à l’Amsterdam Arena.

L’initiative PlayandPeace, parrainée par Mbo Mpenza, est également soutenue par le Collège des Bourgmestre et Echevins de Molenbeek-Saint-Jean. PlayandPeace et la Fondation Johan Cruyff ont pour objectif de bâtir une infrastructure sportive à Molenbeek dont l’utilisation est guidée par les 14 règles de Johan Cruyff : le Cruyff Court Mbo Mpenza.

—————————————————————————————————————————————————
Note voor de redactie:
Ahmed Larouz +31 62 4664290 | Unico van Kooten +32 473 791829 (initiatiefnemers PlayandPeace) | info@playandpeace.com |www.playandpeace.com

, , , , ,